خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

هشداردیده بان شفافیت و عدالت نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت/ اعتراض به توصیه نامه های رانتی

ادامه مطلب...

15 دی ماه،آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 95

ادامه مطلب...

میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟

 

 

 

کل ساعات کار در ایام تعطیل رسمی به عنوان اضافه کاری می باشد و مشمول فوق العاده اضافه کاری (40درصد) اضافه بر دستمزد یک ساعت می باشد.

 

 

آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

طبق ماده 51 قانون کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به عنوان ساعت کار گران محاسبه می شود لذا ساعات صرف غذا جز ساعت کار محاسبه نمی شود.

تنها ۴۰ درصد از منابع صندوق به شرکت های دانش بنیان رسیده

ادامه مطلب...

چرا نباید بیش از حد روی فواید نوآوری حساب باز کرد؟

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص شرکتهای دانش بنیان

 

ادامه مطلب...

مدارک مورد نیاز رسیدگی مالیاتی

ادامه مطلب...

کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به 5 درصد با تصویب یک لایحه

ادامه مطلب...

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شد