مرکز آمار: نرخ بیکاری مطلق ۱۱٫۸ درصد است

  • ۳۶۳

نیمی از ثروت کل دنیا در ۳ کشور قرار دارد!

  • ۴۸۵

مانع ذهنی کاهش سود بانکی

  • ۷۵۶

جنگ اپل با اپلیکیشن‌های ایرانی

  • ۷۸۲

سهم اندروید از بازار موبایل به 7/ 87 درصد رسید

  • ۷۵۰

کالای ایرانی، گران تولید می‌شود

  • ۷۷۵

بخش مالی یک طرح کسب و کار

  • ۸۷۳

واکاوی چالش‌های توسعه مناطق آزاد در ایران؛ الگوی چینی جذب سرمایه

  • ۴۹۹

یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب سرمایه‌های خارجی و در نتیجه آن رشد و بالندگی اقتصاد کشورها توسعه و رونق مناطق آزاد است. تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در جهان با توسعه و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند. ازاین‌‌رو، اقتصاد بزرگی همچون چین، در اقدامی تازه، محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است.

واکنش هیجانی سهامداران به حوادث تروریستی تهران

  • ۵۰۸

4 موضوعی که نباید در محل کار مطرح کرد

  • ۴۷۶