ارائه خدمات تخصصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و صنایع استان قم افتخار ماست

خدمات ما   

1-ارائه خدمات حسابداری مالیاتی شامل:

  • تنظیم و ثبت اسناد حسابداری طبق قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری
  • تنظیم و تحریر دفاتر قانونی
  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • تنظیم صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
  • تنظیم اظهار نامه عملکرد مالیاتی
  • تهیه گزارشات مربوطه از قبیل بهای تمام شده، گردش موجودی کالا و مواد

2-انجام عملیات جاری حسابداری شامل:

  • انجام عملیات جاری و معوقه حسابداری شرکت ها بصورت پروژه ای (برون سپاری)
  • اصلاح حساب ها  ( شامل بررسی سوابق مالی شرکت ها و رفع مغایرت حساب ها ، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی و رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب ها با استانداردهای حسابداری )
  • استقرار سیستم های حسابداری
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی

3-ارائه مشاوره مالی، مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی منطبق با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی جهت کاهش بار مالیاتی شرکت ها و نیز اعتراض به مالیات های تشخیصی و احقاق حقوق مودیان