اطلاعیه مهم مالیاتی: تمدید مجدد مهلت ارسال گزارش فصلی

  • ۳۸۴

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی با توجه به موافقت به عمل آمده، مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به سال 1396 تمدید گردید. اطلاعات تکمیلی، متعاقبا اعلام خواهد گردید.