پیش‌بینی اکونومیست از رشد اقتصاد کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۸
ایران با رشد حدود ۶درصد یکی از کشورهای دارای رشد بالاست