حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

برون‌سپاری خدمات حسابداری به واگذاری انجام فرایندها و فعالیت‌های حسابداری یک کسب و کار به یک موسسه حسابداری تحت قرارداد مشخص اطلاق می‌شود. هنگامی که یک واحد تجاری برخی یا تمام فرایندها و فعالیت های حسابداری خود را  به موسسه ای  در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند.

شاید عمده دلایل برون سپاری فعالیت های حسابداری را بتوان در یک جمله بیان نمود

"بهره گیری از نیروی متخصص با هزینه ای به مراتب مناسب تر برای واحد اقتصادی"

طبق بررسی های میدانی صورت گرفته در جهان، برون سپاری فعالیتهای مالی و حسابداری یک سازمان، میتواند 35 تا 50 درصد صرفه جویی در هزینه های مربوطه به همراه داشته باشد.

فعالیت های حسابداری از جمله فعالیت های اجتناب ناپذیر برای تمامی واحدهای اقتصادی می باشد، با وجود اینکه فعالیت های حسابداری جز فعالیت های اصلی واحد های تجاری و تولیدی محسوب نمی باشند اما اهمیت بیسار زیادی در موفقیت کسب و کار ها دارد.

بهره گیری از افراد متخصص و حرفه ای در زمینه حسابداری برای شرکت ها پر هزینه می باشد و بهره گیری از نیروهای ساده نیز بستری پرریسک برای مدیریت واحد تجاری فراهم می آورد. تنها راهکار استفاده از افراد متخصص و حرفه ای در زمینه حسابداری با هزینه ای مناسب، برون سپاری خدمات حسابداری شرکت می باشد. راهکاری که در بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط کشورهای پیشرفته از آن استفاده می شود.

موسسه حسابداری امین مفید قم در راستای ارائه این راهکار تخصصی در استان قم در خدمت کلیه واحدهای اقتصادی استان می باشد.