خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

دانستنی های مهم در خصوص چک

چک
با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ادامه مطلب...

بررسی وضعیت ممنوع الخروجی در قانون جدید مالیاتی

جدول بدهی مالیاتی منجر به ممنوع الخروجی

ادامه مطلب...

موسسه حسابداری و خدمات مالی امین مفید قم

ارائه خدمات تخصصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و صنایع استان قم افتخار ماست

ادامه مطلب...